Πώς να αναφέρετε μια εγγύηση

Για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας, παρακαλούμε να μας δώσετε τα ακόλουθα:
Επιστροφή πρωτότυπου προϊόντος ή φωτογραφίες της ζημιάς και αντίγραφο της απόδειξης αγοράς οπωσδήποτε μαζί με την αίτησή σας συμπληρωμένη.

Η απαίτησή σας θα αξιολογηθεί και, στις περισσότερες περιπτώσεις, θα διεκπεραιωθεί στον αντιπρόσωπο. Εάν χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος, το προϊόν θα σταλεί στη Thule μέσω του αντιπροσώπου σας.

Βήμα 1: Συμπληρώστε τη φόρμα αξιώσεων

Βήμα 2: Καθαρίστε το προϊόν και βρείτε την απόδειξη αγοράς απαραίτητα

Βήμα 3: Πάρτε το προϊόν με την παραπάνω τεκμηρίωση στον αντιπρόσωπο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω απόστασης αποστείλετε αρχικά φωτογραφίες του προϊόντος με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τα έξοδα αποστολής & παραλαβής του προϊόντος χρεώνονται στον πελάτη.

Βήμα 4: Οι αναφορές αντιπροσώπων αξιώνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Thule

Βήμα 5: Η Εξυπηρέτηση Πελατών της Thule διεκπεραιώνει την αξίωση και ενημερώνει με την απόφαση της τον αντιπρόσωπο της Thule

Βήμα 6: Ο αντιπρόσωπος σας ενημερώνει για την τελική απόφαση

How to report a warranty

* In order to process your request, please provide us the following: Original product returned or pictures of the damage, and a copy of your proof of purchase.

Please return your product with a filled out claims form along with proof of purchase to the point of sale. Your claim will be evaluated and, in most cases, handled at the dealer. If further inspection is needed, the product will be sent to Thule through your dealer.

Step 1: Fill out claims form

Step 2: Clean product and find receipt

Step 3: Take product with above documentation to dealer. Take the product with the above documentation to the dealer. If this is not possible due to distance, please send photos of the product with the specific problem first. The costs of shipping & receiving the product are charged to the customer.

Step 4: Dealer reports claim to Thule Customer Service

Step 5: Thule Customer Service processes claim with decision to Thule dealer

Step 6: Dealer comes back to you with THULE’s decision.