ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση


ΤRIM A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 286, Χαϊδάρι
Τηλέφωνο: +30 210 58 10 581
Email: info@trim.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Διεύθυνση: Γριβογιώργου 5, 11528 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 72 40 510
Email: info@trimpublications.com

Χάρτης