Αποδοχή όρων χρήσης

Με τη χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.trim.gr ο χρήστης δηλώνει ταυτόχρονα ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, καθώς και στους συνδέσμους (links) που αυτή παραπέμπει, χωρίς καμία επιφύλαξη και εξαίρεση. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε έστω και έναν από τους όρους αυτούς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και να κάνετε μέσω αυτού οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Η εταιρεία TRIM S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ενημέρωσή σας για τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Η TRIM S.A. έχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του δικτυακού τόπου και του συνόλου των περιεχομένων του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αναγράφονται ή και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών, σημάτων, γραφικών, εικόνων) ανήκουν στην TRIM S.A. ή σε τρίτους, από τους οποίους νομίμως η TRIM S.A. έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτών και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση προσβολής οποιουδήποτε δικαιώματος, η TRIM S.A. επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος, για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Trademark

Thule (word) and Thule (logo) are trademarks of the Thule Group.